Reguament tombola

Târg Turism Touristica

Perioada Campaniei: 25 - 27 noiembrie 2022

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Organizatorul Concursului ”Tombolei Expert Travel Touristica” (denumit in continuare „Tombola”) este TURISM EXPERT TRAVEL SRL, cu sediul social in Baia Mare, B-dul Traian nr 6,0362-404.606 tel: 0374.45.45.45; e-mail: office@experttravel.ro, www.experttravel.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO 26795903, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J24/ 268/ 2010, reprezentata legal de Ghiman Ana Daniela in calitate de Administrator

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare „Regulament” care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2
LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI:
Concursul se va desfasura in perioada 25 - 27 noiembrie 2022 pe perioada targului de turism Touristica, Cluj NApoca, Vivo Mall.

SECTIUNEA 3
DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE:
Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.
Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.

Nu pot participa la prezenta tombola decat persoanele care s-au inscris prin completarea talonului de tombola, la standul agentiei Expert Travel din cadrul targului de tuism Touristica organzat in Cluj Napoca, Vivo Mall.
Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
Dreptul de participare la tombola este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Tombola, participantii trebuie sa copleteze corect si complet talonul de tombola. SECTIUNEA 4
PROTECTIA DATELOR PERSONALE:
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea la tombola exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, și vor intra si in baza de date a agentiei pentru furnizarea de oferte speciale si alte anunturi de interes turistic. 

SECTIUNEA 5
MECANISMUL TOMBOLEI:
Utilizatorii se pot inscrie la tombola in perioada 25-27.11.2022, completând
 corect si complet talonul de tombola oferit la standul Expert Travel din cadrul targului de turism Touristica

 

SECTIUNEA 6

INSCRIEREA LA TOMBOLA:

Pentru a participa la tombola, participantii trebuie:

· Sa aiba varsta minima de 18 ani, pe care o vor dovedi cu acte, in cazul castigului;

· Sa completeze talonul de participare la tombola;

· O persoana poate se poate inscrie la tombola o singura data.

· Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu tombola si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la tombola ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

· In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

SECTIUNEA 7
PREMIILE TOMBOLEI:

Premiul 3. O vacanta in Grecia/ selfcatering/ individual sau autocar pentru o persoana in camera dubla 

Premiul 2. Excursie Praga Dresda-Karlivy Vary pentru 1 persoana in camera dubla sau partaj

Premiul 1. Sejur 5 nopti litoral Bulgaria - 1 pax (o persoana in camera dubla)

In cadrul acestei tombole, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

La pachetele cu loc in camera dubla, participantul isi asuma plata celul de al doilea loc sau pierde premiul.

SECTIUNEA 8
DESEMNAREA CASTIGATORULUI:
Concursul se termină pe 27.11.2022, ora 21:00 iar castigatori vor fi anuntati prin tragrea la sort ce se va desfasura live la standul agentiei Expert Travel. Ulterior castigatorul va primi mail cu confirmarea premiului.

SECTIUNEA 9
NOTIFICAREA PREMIULUI:

Numele castigatorilor vor rfi anuntate pe 27.11.2022, in urma extragerii de la standul Expert Travel

Daca persoana declarata castigatoare nu intra in contact cu Organizatorul in timp util, acesta va pierde calitatea de castigator.


SECTIUNEA 10
INCHEIEREA INSCRIERILOR LA TOMBOLA:
Prezenta tombola va inceta de drept la data de 27.11.2022, ora 20.59, prin extragerea castigatorilor si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11
REGULAMENTUL TOMBOLEI:
Regulamentul Tombolei, la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site.

SECTIUNEA 14
LITIGII:
In cazul unor litigii aparute intre Expert Travel si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Solicita oferta