Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Regulament Concurs Expert Travel

REGULAMENT TOMBOLA EXPERT TRAVEL

-organizata in cadrul targului de turism-


1. Organizator:


Tombola este organizata de SC TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L, cu sediul social în Baia Mare, Maramures, B-dul Traian, nr. 6, inscrisa in Registrul Comertului sub numarul J24/ 268/ 2010, CUI: RO 26795903.

Tombola se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

Organizatorul este in drept sa schimbe sau sa modifice conceptul si formatul tombolaului ori de cate ori considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe tombolaul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil. Astfel de modificari vor fi facute public pe www.experttravel.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Prezentul concept si format al tombolaului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. este operator de date cu caracter personal. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.2. Locul de desfăşurare a tombolei:


Tombola este organizata in cadrul Targului de turism Touristica din Cluj Napoca si pe site-ul organizatorului: https://www.experttravel.ro/regulament_tombola_expert_travel.  Pentru a participa la tombola este necesar sa completai talonul de inscriere, fie pe suport fizic la standul agentiei din cadrul targului de turism organizat in perioada 22-24.11.2019 la Vivo, Cluj Napoca, fie pe suport electronic, prin scanarea codului RQ de pe pliantele impartite la targ fie pe site de pe butonul de tombola sau pe link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-PKhdzhwN_m81cmX4ISNL3PwS5i1PaDI06P-ysCAIT68wmg/viewform?usp=sf_link 


3. Perioada de desfăşurare a tombolei:


Tombola se va desfasura pe perioada targului de turism, 22-27.11.2019. Extragerea se va face miercuri, 27.11.2019. Castigatorul va fi ales prin 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata tombolaului si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

Operatiunile de predare-primire a excursiei oferite ca premiu se vor realiza intre Organizator și persoana desemnata castigatoare în urma tombolei. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze datele urmatoare: nume, prenume, seria si nr. CI/ BI, CNP si adresa, copie dupa CI/ BI, precum si o adresa de mail si numar de telefon.4. Înscrierea în tombola:


Pentru a participa la tombola, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;

  • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii tombolaului;

  • sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la tombola 

Regulamentul va fi facut public in acord cu legislatia din Romania, prin publicarea pe site-ul www.experttravel.ro.

La tombola NU pot participa angajatii Organizatorului, ai societatilor implicate in organizarea si derularea acestui tombola, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

Participarea la aceasta tombola implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor Participantilor castigatori. Prin participarea la tombola, participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

Prin simpla participare la tombola, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului si partenerilor acestuia sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, dar si primirii regulate de oferte din partea Organizatorului.

Tombola se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

O persoana poate participa doar o singura data la tombola, nefiind valida inscrierea repetata la tombola.

Participarea la tombola implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. 


5. Dreptul de participare:


Poate participa la acest tombola orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la tombola membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.


6. Premii:


Premiile oferite sunt cu titlu informativ acestea vor fi stabilite cu detalii ulterior. 

  • PREMIUL 3: O vacanta in Paralia Katerini - 2 locuri (transport inclus cu autocarul din Romania (conform imbarcarilor oferite de organizator) sau fara-alegerea castigatorului, perioada va fi stabilita impreuna cu castigatorul, in functie de datele oferite de catre Organizator)

  • PREMIUL 2: Circuit Cehia Germania - 2 locuri (detaliile circuitului se gasesc la adresa: https://www.experttravel.ro/circuite-autocar-expert/Germania-50-7699/Circuit+Cehia+-+Germania-103102-7762 )

  • PREMIUL 1: O vacanta la hotel de 4* in Bulgaria - 2 locuri (7 nopti cazare, fara transport, hotelul se va alege ulterior de Organizator, iar de perioada va fi stabilita impreuna cu castigatorul)


Toate inscrierile vor fi centralizate, iar extragerea se va face prin intermediul unui site terţ, independent faţă de controlul organizatorilor (de ex. random.org), fiind luate în calcul toate înscrierile recepţionate până la momentul finalizarii termenului de inscriere. O înscriere poate fi invalidată şi în cazul în care se constată că datele din formular nu corespund cu realitatea sau sunt incomplete. 

Pe baza informatiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale castigatorului, furnizate de acesta, premiul este pus la dispozitie de catre este S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. și distribuit câștigătorului prin intermediul S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L, fie din produsele proprii, fie prin intermediul partenerilor.

In situatia refuzului din partea castigatorului de a semna documentele de predare-primire a premiului, acesta se acorda altei persoane participate la concurs, prin tragere la sorti.

Castigatorii trebuie sa transmita o copie a CI/ BI catre S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L in termen de maxim 5 zile de la castigarea premiului. Dupa expirarea acestui termen, castigatorul pierde dreptul de a-si mai revendica premiul.

In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiului constand in vacanta cu contravaloarea acestuia in bani sau alte obiecte si premiile nu pot fi cedate catre terti.

Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea acordarii castigului in situatia in care datele de contact ale castigatorului (numele, telefon, adresa) nu sunt cele comunicate catre www.experttravel.ro de catre castigator.

Perioada premiului va fi conform mentionariilor la sectiunea 5. din prezentul regulament.

Premiile nu se reporteaza si nici nu se transforma in alte servicii/bani, iar refuzarea perioadelor propuse de catre Organizator, va conduce la pierderea premiului oferit. 7. Protecţia datelor personale:


Prin participarea la acest tombola, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în tombola precum şi a datelor oferite cu acest scop. 

Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la tombola să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.


8. Regulamentul tombolei:


Regulamentul tombolei este disponibil pe site-ul www.experttravel.ro (https://www.experttravel.ro/regulament_concurs_expert_travel) la secţiunea “Regulament concurs EXPERT TRAVEL” si in sectiunea “TOMBOLA TARG DE TURISM”

Participarea la aceasta tombola implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul tombolei este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/tombola, premiile câştigate nu se vor acorda.


9. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal.

Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Premiul va fi inmanat de catre Organizator.


10. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.


11. Forta majora

In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare disponibil Organizatorului. 


12. Dreptul de contestatie. Litigii

Participantii inregistrati la concursul intitulat “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de office@experttravel.ro, impreuna cu datele de contact (adresa, nume si prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

Contestatia inregistrata in termenul prevazut la art. 7.1, se judeca de catre o comisie desemnata de organizator, in termen de maxim 24 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin e-mail.

In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea castigatorului si sa confere premiul altuia, acesta va fi anuntat imediat dupa deliberare.

In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui raspuns, Organizatorul va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail.

Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt: Radu Ilea - Agent Vanzari, Bogdan Motica – Agent vanzari.

In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul si se continua concursul, din punctul in care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania, respectiv de la sediul organizatorului. 


13. Diverse

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, aceestea fiind considertate ca si cauze exoneratoare de raspundere pentru este S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. Astfel, organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea apelului etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

Prin participarea la acest concurs, participantii, precum si toti cei implicati in acest concurs, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al Concursului organizat de S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L10. Contact:


Pentru mai multe informaţii referitoare la tombola, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://ro-ro.facebook.com/experttravel.ro/ , pe site in sectiunea de contact,la una dintre adresele de e-mail asistenta@experttravel.ro sau cluj@experttravel.ro sau direct la agentii Expert Travel aflati la standul Expert Travel din cadrul targului de turism.

 

ORGANIZATOR,

S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L