Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Regulament Concurs Expert Travel


 

Regulament de desfasurare pentru concursul

“Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena”

organizat de catre Expert Travel

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1.1.Organizatorul concursului “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” denumita in cele ce

urmeaza “Organizatorul” este S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L, cu sediul în Baia Mare, Maramures, B-dul Traian, nr. 6, inscrisa in Registrul Comertului sub numarul J24/ 268/ 2010, CUI: RO 26795903, care organizeaza in perioada 25.10-27.10.2019 concursul intitulat “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” prin intermediul site-ului www.experttravel.ro si a paginii de facebook a Organizatorului si a targului de nunti Wedding Style.

Organizatorul este in drept sa schimbe sau sa modifice conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil. Astfel de modificari vor fi facute public pe www.experttravel.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. este operator de date cu caracter personal. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament.

Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari , alte actiuni ale institutiilor publice, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior inceperii concursului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

b) „Participantii” – toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care indeplineste conditiile mentionate in sectiunea 4 de mai jos.

c) „Concurs” – reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.

d) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta. 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul intitulat “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” se desfasoara in perioada 25-27.10.2019, cu ocazia participarii Agentiei la Targul de Nunti, prin completarea talonului de concurs si postarea unui poze din standul Expert travel de la targ alaturi de mesajul ""@ Experttravel.ro - vreau sa castig o vacanta cu Expert Travel "

3.2. Operatiunile de predare-primire a excursiei oferite ca premiu se vor realiza intre Organizator și persoana desemnata castigatoare în urma concursului. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa furnizeze datele urmatoare: nume, prenume, seria si nr. CI/ BI, CNP si adresa, copie dupa CI/ BI, precum si numar de telefon.

3.3. Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, pe site-ul, www.experttravel.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului, in perioada 25-27.10.2019,

3.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata concursului si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTCIPARE LA CONCURS 

4.1. Pentru a participa la Concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·         sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;

·         sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii concursului;

·         sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la concurs 

Regulamentul va fi facut public in acord cu legislatia din Romania, prin publicarea pe site-ul www.experttravel.ro.

4.2. La concurs NU pot participa angajatii Organizatorului, ai societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

4.3. Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor Participantilor castigatori. Prin participarea la concurs, participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului.

4.4. Prin simpla participare la concurs, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului si partenerilor acestuia sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, dar si primirii regulate de oferte din partea Organizatorului.

4.5. Concursul se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.

4.6. O persoana poate participa doar o singura data la concurs, nefiind valida inscrierea repetata la concurs.

4.7 Participarea la concursul “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. 

SECTIUNEA 5. PREMIUL

5.1 PREMIUL consta intr-o excursie la Viena, pentru 2 persoane, dupa cum urmeaza:

Perioada vacantei: 13-15.12.2019

Valoarea totala aproximativa a premiului este de 300 euro (cu TVA inclus).

Descriere: 2 nopti de cazare pentru 2 persoane, hotel 3*in zona Viena, mic dejun, transport local cu autocar si insotitor de grup din Romania

Transportul dus-intors se face cu autocarul, plecarea fiind in data de 13 decembrie 2019, din orasul Cluj Napoca. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI. ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Concursul intitulat “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” se desfasoara in perioada 25-27.10.2019, la standul Expert Travl din cadrul Targului de Nunti "Wedding Style", pe site-ul www.experttravel.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului, iar extragerea va avea loc luni, 28 Octombrie 2019.

6.2 Pentru a lua parte la concurs, participantii trebuie sa isi faca o poza la standul agentiei din cadrul targului e nunti "Wedding Style"organizat de Admiral Events pe care sa o posteze mai apoi pe facebook impreuna cu measajul "@ Experttravel.ro - vreau sa castig o vacanta cu Expert Travel".

6.3 Un participant se poate înscrie la concursul „Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena”  o singura data in perioada desfasurarii acestuia.

Alegerea câştigătorului dintre înscrierile online se face prin intermediul unui site terţ, independent faţă de controlul organizatorilor (de ex. random.org), fiind luate în calcul toate înscrierile recepţionate până la momentul finalizarii termenului de inscriere. O înscriere poate fi invalidată şi în cazul în care se constată că datele din formular nu corespund cu realitatea sau sunt incomplete.

6.4 Pe baza informatiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale castigatorului, furnizate de acesta, premiul este pus la dispozitie de catre este S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. și distribuit câștigătorului prin intermediul S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L.

In situatia refuzului din partea castigatorului de a semna documentele de predare-primire a premiului, acesta se acorda altei persoane participate la concurs, prin tragere la sorti.

6.5 Castigatorii trebuie sa transmita o copie a CI/ BI catre S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L in termen de maxim 5 zile de la castigarea premiului. Dupa expirarea acestui termen, castigatorul pierde dreptul de a-si mai revendica premiul.

6.6 In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiului constand in vacanta cu contravaloarea acestuia in bani sau alte obiecte si premiile nu pot fi cedate catre terti.

Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

6.7 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea acordarii castigului in situatia in care datele de contact ale castigatorului (numele, telefon, adresa) nu sunt cele comunicate catre www.experttravel.ro de catre castigator.

6.8 Perioada premiului va fi conform mentionariilor la sectiunea 5. din prezentul regulament.

6.9 Premiile nu se reporteaza si nici nu se transforma in alte servicii/bani, iar refuzarea perioadelor propuse de catre Organizator, va conduce la pierderea premiului oferit. 

SECTIUNEA 7: TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal.

7.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.

7.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Premiul va fi inmanat de catre Organizator.

SECTIUNEA 8: REGULAMENTUL PROMOTIEI

8.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada concursului pe site-ul www.experttravel.ro.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a concursului in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul www.experttravel.ro, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. 

SECTIUNEA 9: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Intrucat Organizatorul solicita participantilor la concurs anumite date ce au caracter personal, acesta asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prin declararea datelor sale personale participantul isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele respective sa fie colectate de catre Organizator pentru derularea acestui concurs si pentru primirea unor oferte viitoare. Colectarea datelor cu caracter personal presupune in mod obligatoriu furnizarea acestora de catre persoanele vizate. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determina implicit imposibilitatea participarii la concurs. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat anumite masuri prevazute de Ordinul Avocatului Poporului, nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice persoana, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, care are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu.

Participantii au dreptul ca in orice moment sa solicite Organizatorului:

• confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Dreptul de acces)

• rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de interventie);

• incetarea, din motive intemeiate si legitime, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari (Dreptul de opozitie)

• retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale)

Datele personale pot fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora. 

SECTIUNEA 10: LITIGII

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11: FORTA MAJORA

11.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare disponibil Organizatorului. 

SECTIUNEA 12: Dreptul de contestatie. Litigii

12.1 Participantii inregistrati la concursul intitulat “Castiga o excursie pentru 2 persoane la Viena” pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de office@experttravel.ro, impreuna cu datele de contact (adresa, nume si prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).

12.2 Contestatia inregistrata in termenul prevazut la art. 7.1, se judeca de catre o comisie desemnata de organizator, in termen de maxim 24 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin e-mail.

12.3.In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea castigatorului si sa confere premiul altuia, acesta va fi anuntat imediat dupa deliberare.

12.4 In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui raspuns, Organizatorul va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail.

12.5 Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor sunt: Radu Ilea - Agent Vanzari, Bogdan Motica – Agent vanzari.

12.6 In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul si se continua concursul, din punctul in care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat.

12.7. In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania, respectiv de la sediul organizatorului. 

SECTIUNEA 13: DIVERSE

13.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui Concurs, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

13.2 Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, aceestea fiind considertate ca si cauze exoneratoare de raspundere pentru este S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L. Astfel, organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea apelului etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

13.3 Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

13.4 Prin participarea la acest concurs, participantii, precum si toti cei implicati in acest concurs, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al Concursului organizat de S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L

 

ORGANIZATOR,

S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L