Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Accordul de protectie a datelor (GDPR)

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pe baza consimțământului dumneavoastră acordat la finalul prezentului document („Consimțământul”), S.C. TURISM EXPERT TRAVEL S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în BAIA MARE , BD TRAIAN , NR 6 , 430212 , MARAMURES , ROMANIA . înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/268/2010, având CUI RO 26795903 („Operatorul”, „EXPERT TRAVEL ” sau „Societatea”), va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezentul Consimțământ și legislația aplicabilă.

1.              CINE SUNTEM?

Societatea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

Nume fima : S.C. TURISM EXPERT TRAFVEL S.R.L.

Sediul social: BAIA MARE , BD. TRAIAN , NR 6 , 430212 , MARAMURES , ROMANIA

Telefon: 0362404606

E-mail: office@experttravel.ro

Puteți contacta în permanență la următoarea adresa de e-mail  office@experttravel.ro pentru a adresa întrebări sau preocupări în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

2.               CUM COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:

·                de la dumneavoastră în mod direct.

3.               DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în baza consimțământului dumneavoastră, în scop de marketing, pentru următoarele scopuri:

(i)              transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing) referitoare la produsele Societății și ale partenerilor săi;

(ii)             trimiterea de oferte și materiale publicitare privind produsele Societății și ale partenerilor săi;

(iii)           stocarea datelor cu caracter personal în bazele de date gestionate de Operator;

(iv)           procesarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și pentru realizarea de analize și cercetări de piață.

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea desfășura activitățile menționate la Secțiunea 3 punctele (i) – (iv) de mai sus în raport cu dumneavoastră.

4.               CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM ÎN PRIVINȚA DUMNEAVOASTRĂ?

În scopurile descrise în Secțiunea 3 de mai sus, putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail (denumite în continuare „Datele cu caracter personal”).

5.               CUM DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În vederea desfășurării activităților menționate la Secțiunea 3, putem divulga Datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii contractuali ai EXPERT TRAVEL  din România și din alte țări membre ale Uniunii Europene.

6.              CÂND TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE/SEE?

Vă rugăm să aveți în vedere că, în vederea desfășurării activităților menționate la Secțiunea 3, Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în UE/SEE.

7.              CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarea periodă de timp: 2 ani de zile de la semnarea prezentei anexe.

Cu toate acestea, Societatea poate păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care aceasta este cerută de legislația aplicabilă și numai în măsura și pentru perioada cerută de legislația aplicabilă.

8.               CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor, beneficiaţi de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:

(i)             dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal;

(ii)           dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(iii)         dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(iv)          dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(v)            dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(vi)          dreptul la portabilitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal;

(vii)        dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; și

(viii)      dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi și/sau pentru a solicita modificarea sau actualizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau pentru a obține clarificări cu privire la operațiunile de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu caracter personal, va rugăm sa transmiteți o cerere în acest sens la urmatoarea adresă de e-mail office@experttravel.ro

9.               EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.

10.            CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

Subsemnatul/a ________________                                       , declar prin prezenta că am citit termenii și condițiile de mai sus în care EXPERT TRAVEL intenționează să prelucreze și/sau să transfere, după caz, datele mele cu caracter personal și îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către EXPERT TRAVEL , respectiv pentru următoarele activități desfășurate de Operator (menționate și la Sectiunea 3 de mai sus), după cum urmează:

·         transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing) referitoare la produsele Societății și ale partenerilor săi;

·         trimiterea de oferte și materiale publicitare privind produsele Societății și ale partenerilor săi;

·         stocarea datelor cu caracter personal în bazele de date gestionate de Operator;

·         procesarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și pentru realizarea de analize și cercetări de piață.

 

SUNT DE ACORD

Semnătura: _______________

Data: ________________

 

*Acesta se poate completa si online: Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal